Så fungerar det

Bakom våra luftrenare och dess reningsteknik finns flera svenska och internationella patent.

Vi vågar sticka ut hakan lite och påstå att vi kan erbjuda de bästa luftrenarna på marknaden!
En stor fördel, och något som vi har haft som mål, är att det som användare ska vara enkelt att använda våra luftrenare. Inte massor av inställningar, timers, underhåll och liknande. Tack vare att luftrenarna är ljudlösa och förbrukar så pass lite energi möjliggör detta konstant drift utan att du som användare behöver stänga av och på luftrenaren eller variera hastigheten på fläkten som på många andra fabrikat.
När vi monterar luftrenare så kalibrerar vi dom till önskad effekt och därefter behöver du som användare bara luta dig tillbaka. Vi rekommenderar service och filterbyte med ca 12månaders intervall beroende på vilken miljö/verksamhet luftrenaren är monterad i, något som vi givetvis hjälper till med.

Förorenad luft

Den förorenade luften cirkulerar i rummet.

Partiklar laddas upp

Luftrenarens joniseringsborste är laddad med 7000 Volt. Den sänder ut joner och gör så att partiklar som närmar sig luftrenaren blir elektrostatiskt uppladdare.

Luften passerar filtret

Filtret är även det elektrostatiskt laddat men med motsatt laddning från partiklarna och likt en magnet fastnar även de allra minsta partiklarna i luftrenarens filter när de försöker passera.

Partikelfri luft

Ut strömmar nu partikelfri och frisk luft ur luftrenaren.

Tekniken i våra luftrenare

...baseras på den patenterade filterteknologin DEP (Disposable Electrostatic Precipitators - Elektrostatisk elektrofilter av engångskaraktär).
I sitt grundkoncept baseras DEP-tekniken på det klassiska tvåstegselektrofiltret, dock utan dess många nackdelar men med många nya intressanta driftsparametrar. En av dessa är hanteringen av det i DEP-filtret uppsamlade dammet.
Utformningen av jonisationskammaren i kombination med mycket effektiv s.k. kondensatoravskiljare (filterenhet) har i praktiken eliminerat ozonalstring. Kondensatoravskiljaren är utformad som en cylindrisk kropp upplindad av två elektroder i form av specialdesignade pappersremsor. Detta resulterar i mycket hög avskiljningsförmåga även för nanopartiklar. Filtrets uppbyggnad gör att det kan hantera stora luftmängder samt att det ger en unik möjlighet för intermittent rengöring av DEP-filtret från det redan uppsamlade dammet.
luftrenare

Var är behovet störst?

Tyvärr så blir luftkvalitén sämre och sämre runt om i världen och man ser ett ökat behov av att rena luften på allt fler ställen.

Förskolor / Skolor

Skolor och förskolor är speciellt utsatta för luftburna föroreningar och damm. Man bör även ta hänsyn till att yngre barn vistas närmare golvet och på så sätt är ännu mer utsatta än vuxna.

Din arbetsplats

Enligt undersökningar tycker mer än hälften att luftkvalitén på deras arbetsplats är för dålig. Torra/rinnande ögon, huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter är några av de vanligaste symtomen på förorenad luft.

I hemmet

Människor i västvärlden spenderar i genomsnitt 90% av sin tid inomhus. Detta gör att luftkvalitén inomhus blir direkt avgörande för vårt välmående. ungefär en tredjedel av befolkningen lider idag av någon form av astma, överkänslighet eller allergi.

Vill du veta mer om våra luftrenare?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om våra luftrenare, vi svarar inom kort.

Ny webshop kommer snart!

Under tiden går det bra att kontakta oss för offert