Luftrenare

Ren luft har inga bieffekter

Vi människor är beroende av att andas frisk och partikelfri luft för att må bra. Tyvärr är det många arbetsplatser och även hem som inte kan leva upp till de kraven. 

Värst utsatt är de som arbetar i dammiga miljöer, eller de som arbetar där det befinner sig flera människor på en koncentrerad yta, tex. industrier, kontorslandskap, skolor, restauranger och liknande.

All verksamhet som pågår i en lokal alstrar för ögat osynliga luftburna partiklar. Det behövs inte mycket damm i vår inandningsluft för att man ska drabbas av hälsoproblem. Maskiner och annan utrustning mår inte heller bra av damm. Det är oftast mycket kostsamt att med hjälp av ventilationsluften hålla partikelhalten på en önskad nivå. Luftrenare som komplement till ventilationssystem är lösningen!

Varför ska man köpa luftrenare?

Det finns många fördelar med att köpa luftrenare, nedan följer några av de viktigaste enligt oss.

Bättre arbetsmiljö

Ren luft ger lägre sjukfrånvaro och en mer välmående arbetsplats. Med mindre partiklar i luften minskar även behovet för städning av lokal och utrustning/varor. En bra luftrenare kan resultera i friskare personal, mindre städning och färre driftstörningar.

Spara pengar & miljö

Utöver insparade pengar från sjukfrånvaro och driftstopp hjälper även våra luftrenare till att hålla uppvärmningskostnaderna nere. De takmonterade luftrenarna hjälper till att utjämna temperaturskillnader i lokalen. Luftrenarna i sig är med hjälp av den patenterade filtertekniken så pass energisnåla att de inte drar mer energi än en vanlig glödlampa.

Låg servicekostnad

Vanligtvis när man ska byta mekaniska filter till ventilationsaggregat eller luftrenare är detta ganska kostsamt och filtren har både vid tillverkning och vid deponering hög miljöpåverkan. Tack vare den unika filtertekniken i våra luftrenare kan både priset och miljöpåverkan hållas nere.

Luftrenare

Baserade på den patenterade CellFlow-tekniken. Har ett glest designat spiralfilter som vi kallar EcoPrecision. Filtret är belagt med exakt rätt laddning för att fånga upp partiklarna som kommer från jongenereringens laddningskammare. På grund av den glesa designen är luftmotståndet lågt, vilket möjliggör en låg ljudnivå och mycket låg energiförbrukning.

Dessutom är EcoPrecision-filtret tillverkat av återvunnen skogsråvara, är
rengöringsbart och varar därför upp till tre gånger längre än konventionella filter. Helt fantastiskt för både dig och miljön!

Förbättra välbefinnandet och minska sjukdagarna på din skola

Inomhusluftens kvalitet är extremt viktig för alla pedagogiska aktiviteter.

Dålig inomhusluft leder till nedsatt kognitiv förmåga, sämre koncentration, trötthet, huvudvärk och irritation i luftvägarna. Detta påverkar livskvaliteten negativt, men också energi- och prestationsnivåerna för såväl elever som personal.

Vi är här för att hjälpa till! Låt oss diskutera beprövade och effektiva lösningar för högsta möjliga kvalitet i inomhusluften, med branschledande bullernivå och
energiförbrukning.

Se och lyssna på hur LightAir skapar en trygg luftmiljö för Bromma Enskilda Skola.