Vi är auktoriserade servicepartners

Vi utför service och underhåll på samtliga fabrikat av maskiner, spånsugar och luftrenare som återfinns i slöjdsalar. Vi tillhandahåller eget reservdelslager och är auktoriserade servicepartners åt samtliga stora tillverkare på marknaden vilket gör att garantiåtaganden från tillverkaren bibehålls när service utförs av Trä & Miljö AB.

Har du några frågor eller funderingar?

Centralt beläget i Östergötland har vi företagslokal och kontor. Ni hittar oss mellan Linköping och Norrköping utmed gamla E4:an.

Trä & Miljö AB

E-post

Telefonnummer

Adress