Tjänster

Tjänster för slöjdsalar

Det är viktigt att komma ihåg att slöjd är ett av de få praktiska ämnen som finns kvar i skolundervisningen.

För många elever kan slöjden vara den första kontakten man får med praktiskt arbete och det bör vara en självklarhet att slöjdundervisningen sker i en säker och arbetsmiljövänlig miljö, tyvärr är det inte lika självklart att det i verkligheten ser ut så. Vi erbjuder smidiga helhetslösningar med allt för din slöjdsal.