Lär dig att arbeta säkert och arbetsmiljöfrämjande

Vi tillhandahåller utbildning och styrdokument för dig som nyttjar slöjdlokaler. Lär dig att arbeta säkert och arbetsmiljöfrämjande i din slöjdsal. Lär dig enklare underhåll på just dina maskiner och vad du kan göra för att förhindra kostsamma reparationer genom kontinuerligt underhåll. Vad kan och får du göra själv? När är det läge att kontakta servicetekniker?