Erfarenhet när det gäller besiktning av slöjdsalar

Önskar ni kontinuerlig besiktning av er slöjdsal för att säkerställa maskinsäkerhet och en god arbetsmiljö eller har ni precis slutfört en ombyggnation och önskar besiktning från en tredje part? Trä & Miljö AB har lång erfarenhet när det gäller besiktning av slöjdsalar och har under många år arbetat med förebyggande åtgärder inom slöjdundervisningen i Sverige.

  Visste du att flera av Trä & Miljö:s åtgärdsprogram och styrdokument idag återfinns som standardrutiner hos kommuner runt om i Sverige?