Säkerhetsbesiktning

Säkerheten kommer alltid först

Vi utför säkerhetsbesiktning samt åtgärder av säkerhetsbrister i trä- och slöjdsalar.

I en slöjdsal finns många maskiner som är farliga om de används på fel sätt eller av obehöriga. Detta i kombination med en tyvärr allt för ofta dålig säkerhet i salen kan sluta riktigt olyckligt. När gjorde ni en säkerhetsbesiktning senast?

Många slöjdsalar har sett likadana ut sen de byggdes för upp emot 50 år sedan. I många fall innebär det att även säkerheten är föråldrad eller helt saknas, t.ex. maskinskydd, elsäkerhet och varningsskyltar.

Bristande säkerhet i slöjdsalar är vanligare än man tror

För ett antal år sedan säkerhetsbesiktigade vi ca 100 slöjdsalar i Östergötland. Mer än hälften uppfyllde inte dagens säkerhetskrav vilket krävde direkta åtgärder. Några brister var så pass allvarliga att salarna fick tas ut bruk tills det att bristerna var åtgärdade.

Erbjudande just nu 1975:-

Ordinarie pris 2975:-

Säkerhetsbesiktning av slöjdsal:

Behöver ni hjälp med säkerhetsbesiktning?

Säkerheten kommer alltid först. Kontakta oss om ni behöver säkerhetsbesiktning samt åtgärder av säkerhetsbrister.

Ny webshop kommer snart!

Under tiden går det bra att kontakta oss för offert