Servicepaket

Service utan kö - Trä & Miljö

Vi utför service och erbjuder serviceavtal på samtliga maskiner man kan återfinna i en slöjdsal.

Service är viktigt för att undvika kostsamma reparationer och arbetsplatsolyckor som en följd av haverier. Även om alla maskiner i en slöjdsal kräver service så är framförallt spånsug och luftrenare extra viktigt att kontinuerligt serva och underhålla, något som vi är specialiserade på.

Vi servar alla spånsugsfabrikat men är specialiserade på Centab, Mecanova, Scandab och ÅSS. I vårt serviceavtal ingår en tillsynsservice varje termin för att säkerställa funktion och undvika driftstörningar och brandrisk.
Luftrening i både textil- och träslöjdssalar är kanske det viktigaste verktyget för att långsiktigt motverka arbetsmiljöproblem. Beroende på belastning bör service och filterbyte ske kontinuerligt med ungefär 12månders intervall. Vi servar de flesta luftrenarfabrikat tex. ÅSS maxivent, Renair, Eurus air design men framförallt Cair.
Varför du bör teckna ett serviceavtal

Kontinuerlig service - en hälsosam investering

Damm är farligare än du tror. Genom kontinuerlig service bibehåller du en bra arbetsmiljö och minskar risken för astma, allergi och kol. Både damm från textil- och träslöjd är hälsoskadligt.

Slipp skadliga dammpartiklar

De stora partiklarna kan du enkelt dammsuga upp men det allra finaste dammet, som också är det mest hälsoskadliga, behövs det luftrenare för att bli av med

Undvik virus & bakterier

Visste du att bakterier och virus, likt parasiter, ofta färdas på damm och andra små partiklar i luften för att transportera sig.

Slipp farliga kemikalier

Textila fibrer innehåller utöver små dammpartiklar även farliga färgämnen, kemikalier och tillsatser.

Färdiga servicepaket

Spånsugsservice

1780 kr exkl. moms
 • Rörsystem
 • Skarvar/läckage
 • Klaffventiler
 • Maskinspjäll
 • Elskåp
 • Fläktenhet/drivremmar
 • Rensfunktion/skakmotor
 • Nivåvakt
 • Säckvagnstätning/lyftkolv
 • Filter
 • Luftrenare

Säkerhetsbesiktning

2975kr
1975 kr exkl. moms
 • 190 punkter
 • Maskinsäkerhet/skydd
 • Elsäkerhet
 • Servicebehov
 • Allmän säkerhet i salen
 • Arbetsmiljö
NEDSATT PRIS

Komplett slöjdsalsservice

4455kr
2975 kr exkl. moms
 • Komplett service av din slöjdsal
 • Spånsugsservice
 • Säkerhetsbesiktning
NEDSATT PRIS

Vi skräddarsyr en lösning för er!

Kontakta oss så kan vi ta fram ett serviceupplägg som passar just ert individuella behov.

Ny webshop kommer snart!

Under tiden går det bra att kontakta oss för offert